Apple Perbandingan

Perbandingan Pelan Rangkaian untuk iPhone Xs

Seperti yang anda semua sedia maklum, Apple telah melancarkan pra-tempahan iPhone Xs, Xs Max dan XR secara rasmi bermula pada pukul 3.01 petang 19 Oktober 2018. Para peminat iPhone boleh menempahnya melalui laman jualan rasmi Apple Malaysia. Bukan itu sahaja, syarikat rangkaian seperti Maxis, Celcom, DiGi dan Umobile juga tidak terkecuali untuk menawarkan pakej pelan rangkaian bersama iPhone. Artikel ini diterbitkan untuk membantu anda membuat perbandingan pelan rangkaian untuk iPhone Xs

Saya akan menerangkan satu per satu pelan yang ditawarkan daripada setiap rangkaian sebelum membuat perbandingan.

Maxis

Maxis hadir dengan tiga kategori bagi setiap pelan rangkaian yang ditawarkan. Tiga kategori tersebut ialah Zerolution360, Zerolution dan Kontrak Biasa.

Zerolution360 ialah kategori baharu yang berfungsi seperti menyewa. Maksudnya, iPhone itu bukan milik anda sepenuhnya. Pada bulan ke-13 anda melanggan pelan ini, anda layak untuk menaiktaraf kepada iPhone baharu (tukar dengan iPhone anda) dengan sedikit pembayaran (harga dikurangkan setiap suku tahunan). Selepas kontrak anda tamat pada bulan ke-24, anda layak untuk menaik taraf iPhone anda ataupun menamatkan kontrak pada bulan ke-25 secara percuma dengan memulangkan semula iPhone lama anda. Bagi pelan Zerolution pula, iPhone akan menjadi milik anda selepas tamat kontrak 24 bulan. Bagi pelan Kontrak Biasa, anda dikehendaki untuk membayar dahulu harga peranti.

Bagi pelanggan yang melanggan Zerolution360, anda ditawarkan untuk menambah Zerolution360 Premium dengan harga RM10/bulan. Zerolution360 Premium ialan servis tambahan seperti penukaran skrin secara percuma (sekali) sekiranya pecah / retak, diutamakan sekiranya memerlukan servis baikpulih dan pengguna akan diberikan telefon pinjaman sepanjang telefon dibaiki.

Pelan rangkaian yang ditawarkan ialah MaxisOne Plan 128, MaxisOne Plan 158 dan MaxisOne Plan 188.

iPhone Xs 64GB

a) Zerolution360

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM149/bulan

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM149 + RM128) x 24 bulan = RM6,648

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM149/bulan

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM149 + RM158) x 24 bulan = RM7,368

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM149/bulan

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM149 + RM188) x 24 bulan = RM8,088

b) Zerolution

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM177/bulan

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM177 + RM128) x 24 bulan = RM7,320

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM174/bulan

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM174 + RM158) x 24 bulan = RM7,968

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM171/bulan

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM171 + RM188) x 24 bulan = RM8,616

c) Kontrak Biasa

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM3,623

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,263 + (RM128 x 24 bulan) = RM6,335

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM3,407

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,407 + (RM158x 24 bulan) = RM7,199

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM3,191

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,191 + (RM188 x 24 bulan) = RM7,703

iPhone Xs 256GB

a) Zerolution360

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM168/bulan

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM168 + RM128) x 24 bulan = RM7,104

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM168/bulan

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM168 + RM158) x 24 bulan = RM7,824

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM168/bulan

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM168 + RM188) x 24 bulan = RM8,544

b) Zerolution

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM203/bulan

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM203 + RM128) x 24 bulan = RM7,944

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM200/bulan

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM200 + RM158) x 24 bulan = RM8,592

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM197/bulan

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM197 + RM188) x 24 bulan = RM9,240

c) Kontrak Biasa

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM4,253

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,253 + (RM128 x 24 bulan) = RM7,325

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM4,037

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,037 + (RM158x 24 bulan) = RM7,829

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM3,821

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,821 + (RM188 x 24 bulan) = RM8,333

iPhone Xs 512GB

a) Zerolution360

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM193/bulan

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM193 + RM128) x 24 bulan = RM7,704

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM193/bulan

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM193 + RM158) x 24 bulan = RM8,424

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM193/bulan

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM193 + RM188) x 24 bulan = RM9,144

b) Zerolution

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM238/bulan

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM238 + RM128) x 24 bulan = RM8,784

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM235/bulan

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM235 + RM158) x 24 bulan = RM9,432

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM232/bulan

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM232 + RM188) x 24 bulan = RM10,080

c) Kontrak Biasa

MaxisOne Plan 128

– Harga peranti: RM5,108

– Harga pelan: RM128/bulan

– 40GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan dua rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM5,108 + (RM128 x 24 bulan) = RM8,180

MaxisOnePlan 158

– Harga peranti: RM4,892

– Harga pelan: RM158/bulan

– 50GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan tiga rangkaian tambahan

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,892 + (RM158x 24 bulan) = RM8,684

MaxisOnePlan 188

– Harga peranti: RM4,676

– Harga pelan: RM188/bulan

– 60GB data dan percuma panggilan telefon dan SMS ke semua rangkaian

– Boleh berkongsi dengan empat rangkaian tambahan,

– Kontrak adalah selama dua tahun. Oleh itu harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,676 + (RM188 x 24 bulan) = RM9,188

 

Celcom

Seperti Maxis, Celcom juga hadir dengan tiga kategori bagi setiap pelan rangkaian yang ditawarkan. Tiga kategori tersebut ialah EasyPhone™ Rent, , EasyPhone™ Own dan Device Bundle (Kontrak Biasa).

EasyPhone™ Rent ialah kategori yang berfungsi seperti menyewa. Maksudnya, iPhone itu bukan milik anda sepenuhnya. Sekiranya anda melanggan pelan ini, anda layak untuk menaiktaraf kepada iPhone baharu pada bila-bila masa (tukar dengan iPhone anda) dengan sedikit pembayaran (harga dikurangkan setiap suku tahunan). Selepas kontrak anda tamat pada bulan ke-24, anda layak untuk menaik taraf iPhone anda ataupun menamatkan kontrak  dengan sedikit bayaran tanpa memulangkan semula iPhone lama anda. Bagi pelan EasyPhone™ Own pula, iPhone akan menjadi milik anda selepas tamat kontrak 24 bulan. Bagi pelan Kontrak Biasa, anda dikehendaki untuk membayar dahulu harga peranti.

Pelan rangkaian yang ditawarkan ialah FIRST™ Gold Plus, FIRST™ Gold Supreme, FIRST™ Platinum dan FIRST™ Platinum Plus.

 

iPhone Xs 64GB

a) EasyPhone™ Rent

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti RM126/bulan
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM126 + RM98) x 24 bulan = RM5,376

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti RM114/bulan
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM128 + RM114) x 24 bulan = RM5,808

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti RM109/bulan
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM148 + RM109) x 24 bulan = RM6,168

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti RM99/bulan
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM188 + RM99) x 24 bulan = RM6,888

b) EasyPhone™ Own

 

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti RM170/bulan
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM170 + RM98) x 24 bulan = RM6,432

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti RM157/bulan
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM128 + RM114) x 24 bulan = RM6,840

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti RM152/bulan
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM148 + RM109) x 24 bulan = RM7,200

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti RM142/bulan
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM188 + RM142) x 24 bulan = RM7,920

c) Kontrak Biasa

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti: RM3,838
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,838 + (RM98 x 24 bulan) = RM6,190

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti: RM3,628
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,628 + (RM128 x 24 bulan) = RM6,700

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti: RM3,478
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,478 + (RM148 x 24 bulan) = RM7,030

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti: RM3,188
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,188 + (RM188 x 24 bulan) = RM7,700

 

iPhone Xs 256GB

a) EasyPhone™ Rent

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti RM146/bulan
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM98 + RM146) x 24 bulan = RM5,856

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti RM134/bulan
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM128 + RM134) x 24 bulan = RM6,288

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti RM129/bulan
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM148 + RM129) x 24 bulan = RM6,648

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti RM119/bulan
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM188 + RM119) x 24 bulan = RM7,368

b) EasyPhone™ Own

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti RM196/bulan
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM98+ RM196) x 24 bulan = RM7,056

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti RM184/bulan
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM128 + RM184) x 24 bulan = RM7,488

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti RM179/bulan
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM148 + RM179) x 24 bulan = RM7,848

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti RM169/bulan
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM188 + RM169) x 24 bulan = RM8,568

c) Kontrak Biasa

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti: RM4,468
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,468 + (RM98 x 24 bulan) = RM6,820

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti: RM4,258
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,258 + (RM128 x 24 bulan) = RM7,330

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti: RM4,108
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,108 + (RM148 x 24 bulan) = RM7,660

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti: RM3,818
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,818 + (RM188 x 24 bulan) = RM8,330

 

iPhone Xs 512GB

a) EasyPhone™ Rent

 

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti RM174/bulan
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM98 + RM174) x 24 bulan = RM6,528

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti RM161/bulan
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM128 + RM161) x 24 bulan = RM6,936

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti RM156/bulan
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM148 + RM156) x 24 bulan = RM7,296

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti RM146/bulan
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM188 + RM146) x 24 bulan = RM8,016

b) EasyPhone™ Own

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti RM232/bulan
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM98 + RM232) x 24 bulan = RM7,920

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti RM219/bulan
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM128 + RM219) x 24 bulan = RM8,328

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti RM214/bulan
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM148 + RM214) x 24 bulan = RM8,688

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti RM204/bulan
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah (RM188 + RM204) x 24 bulan = RM9,408

c) Kontrak Biasa

FIRST™ Gold Plus

 • Harga pelan: RM98/bulan
 • Harga peranti: RM5,328
 • 20GB (Isnin – Jumaat) + 20GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM5,328 + (RM98 x 24 bulan) = RM7,680

FIRST™ Gold Supreme

 • Harga pelan: RM128/bulan
 • Harga peranti: RM5,108
 • 25GB (Isnin – Jumaat) + 25GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM5,108 + (RM128 x 24 bulan) = RM8,180

FIRST™ Platinum

 • Harga pelan: RM148/bulan
 • Harga peranti: RM4,968
 • 30GB (Isnin – Jumaat) + 30GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,968 + (RM148 x 24 bulan) = RM8,520

FIRST™ Platinum Plus

 • Harga pelan: RM188/bulan
 • Harga peranti: RM4,678
 • 100GB data / bulan
 • 100GB Super Video Walla (Youtube, Viu, iFlix, Astro, Tonton dan lain-lain)
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • WhatsApp & WeChat tanpa had
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,678 + (RM188 x 24 bulan) = RM9,190

 

DiGi

DiGi menawarkan satu kategori pelan pascabayar iaitu kontrak biasa. Ianya dipecahkan kepada empat pelan rangkaian. Pelan rangkaian yang ditawarkan ialah DiGi Postpaid 80, DiGi Postpaid 120, DiGi Postpaid 160 dan DiGi Postpaid 190.

GBoost diwajibkan kepada DiGi Postpaid 80 dengantambahan harga RM10/bulan. Dengan GBoost, anda akan mendapat 10GB tambahan data setiap bulan dan 100GB data Youtube.

 

iPhone Xs 64GB

DiGi Postpaid 80

 • Harga pelan: RM90/bulan
 • Harga peranti: RM4,007
 • 20GB (Setiap Hari) + 4G 10GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Youtube
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 300 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,007 + (RM90 x 24 bulan) = RM6,167

DiGi Postpaid 120

 • Harga pelan: RM120/bulan
 • Harga peranti: RM3,738
 • 40GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,738 + (RM120 x 24 bulan) = RM6,618

DiGi Postpaid 160

 • Harga pelan: RM160/bulan
 • Harga peranti: RM3,393
 • 70GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,393 + (RM160 x 24 bulan) = RM7,233

DiGi Postpaid 190

 • Harga pelan: RM190/bulan
 • Harga peranti: RM3,177
 • 100GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,177 + (RM190x 24 bulan) = RM7,737

 

iPhone Xs 256GB

DiGi Postpaid 80

 • Harga pelan: RM90/bulan
 • Harga peranti: RM4,637
 • 20GB (Setiap Hari) + 4G 10GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Youtube
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 300 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,637 + (RM90 x 24 bulan) = RM6,797

DiGi Postpaid 120

 • Harga pelan: RM120/bulan
 • Harga peranti: RM4,368
 • 40GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,368 + (RM120 x 24 bulan) = RM7,248

DiGi Postpaid 160

 • Harga pelan: RM160/bulan
 • Harga peranti: RM4,023
 • 70GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,023 + (RM160 x 24 bulan) = RM7,863

DiGi Postpaid 190

 • Harga pelan: RM190/bulan
 • Harga peranti: RM3,807
 • 100GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM3,807 + (RM190x 24 bulan) = RM8,367

iPhone Xs 512GB

DiGi Postpaid 80

 • Harga pelan: RM90/bulan
 • Harga peranti: RM5,492
 • 20GB (Setiap Hari) + 4G 10GB (Sabtu & Ahad)
 • 100GB Youtube
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 300 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM5,492 + (RM90 x 24 bulan) = RM7,652

DiGi Postpaid 120

 • Harga pelan: RM120/bulan
 • Harga peranti: RM5,223
 • 40GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM5,223 + (RM120 x 24 bulan) = RM8,103

DiGi Postpaid 160

 • Harga pelan: RM160/bulan
 • Harga peranti: RM4,878
 • 70GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,878 + (RM160 x 24 bulan) = RM8,718

DiGi Postpaid 190

 • Harga pelan: RM190/bulan
 • Harga peranti: RM4,662
 • 100GB data
 • Percuma panggilan ke semua rangkaian
 • 1000 SMS percuma
 • Harga kos pemilikan selama dua tahun ialah RM4,662 + (RM190 x 24 bulan) = RM9,222

 

Umobile

Dalam banyak-banyak syarikat rangkaian, Umobile yang paling mudah. Setakat ini pelan rangkaian yang ditawarkan ialah Unlimited Hero P99.

Umobile P99 menawarkan data 4G LTE tanpa had (30GB data untuk dikongsi melalui ‘hotspot’), percuma panggilan kepada semua rangkaian dengan hanya RM99/bulan

iPhone Xs 64GB

 • Harga peranti: RM3,799
 • Harga pelan: RM99/bulan
 • Kos pemilikan selama dua tahun: RM3,799 + (RM99 x 24) = RM6,175

iPhone Xs 256GB

 • Harga peranti: RM4,399
 • Harga pelan: RM99/bulan
 • Kos pemilikan selama dua tahun: RM4,399 + (RM99 x 24) = RM6,775

iPhone Xs 512GB

 • Harga peranti: RM5,299
 • Harga pelan: RM99/bulan
 • Kos pemilikan selama dua tahun: RM5,299 + (RM99 x 24) = RM7,675

 

Langganan Emel

Dapatkan notifikasi artikel terkini yang diterbitkan atau sebarang entri terbaru secara terus melalui emel anda.